سماکچی با بیان اینکه در حال حاضر گروه شستا به حیاط خلوت دولت تبدیل شده است گفت: مجلس هیچ نظارتی بر بودجه شرکت های دولتی ندارد.

«محمدرسول سماکچی» در گفت وگو با خبرنگار شبستان در رشت با تاکید بر اینکه جلوگیری از افزایش بی ضابطه و خارج از منطق ارز بر سایر امور ارجحیت دارد و دولت باید در این مورد ورود جدی تری داشته باشد اظهار داشت: افزایش هزینه های تولید، نامتناسب بودن قیمت ها و تورم مشکلات عدیده ای را در کشور ایجاد کرده و به مردم فشار آورده است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بودجه سال 99 را چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان و اینکه با گذشت هشت ماه از سال کسری بودجه کشور اعلام نمی شود را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: با این وجود بودجه شرکت های دولتی تقریبا سه برابر بودجه رسمی مصوب مجلس است که مجلس هیچ گونه نظارتی برآن ندارد.
سماکچی بیشترین بودجه شرکت های دولتی را شرکت نفت اعلام کرد و با تاکید بر اینکه بودجه آن حدود 2 برابر بودجه رسمی کشور است تصریح کرد: البته شرکت هایی به ظاهر غیر دولتی مانند گروه شستا هم در کشور وجود دارد که به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و در هر صورت حساب و کتاب آن با شرکت های دولتی جدا است.
این کارشناس مسائل اقتصادی شرکت های دولتی - خصوصی را نیز مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: گروه های خصوصی به علت خدمات ویژه ای که در موقع بروز حوادثی مانند سیل، زلزله و کمک های مواسات کرونایی انجام می دهند برسر زبان ها هستند ولی از نظر بودجه و امکانات یک دهم شرکت نفت هم بودجه ندارند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، بانک های دولتی و بنادر و کشتیرانی و نظایر این ها در اختیار دولت هستند یادآور شد: در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشیم که تمام ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار