عضو فراکسیون امید ضمن ثبت نام مجدد برای انتخابات مجلس می گوید: آمدم اما با عرق شرم.

به گزارش مشرق ، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در سرمقاله روزنامه خود (ابتکار) نوشت: چهار سال پیش در چنین روزهایی با آرمان های روشنی وارد عرصه انتخابات شدیم. عزم ما این بود که با حضور در قدرت، راه اصلاحِ آن را تسهیل کنیم.
بیشتر بخوانید:
غرض این بود که گره ای از کارِ کشور بگشاییم. اساساً گمان می کردیم در راهِ خیرِ عمومی قدم برداشته ایم. تصور ما این بود که مجلس کم کار و محافظه کار نهم را عوض کنیم و مجلسی کارآمدتر و پویاتر بسازیم. وی که به خاطر نحوه اشتغال آقازاده اش مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، ادعا می کند: اکنون که به عقب می نگرم روزهای پرفراز و نشیبی در نظرم رژه می روند. سرعت تحولات به قدری بود که انگار یک عمر گذشته است. امروز اما خود را مقابل مطالباتِ زیادی که بر زمین مانده می بینیم.
امروز حجم زیادی از مشکلات حل نشده در این برش از تاریخ قابل رویت است. از همین روی، مقابل چهره های ناامید مردم شرمنده ایم. از خداوند می خواهیم که دل های مردم را نرم کند تا ما را به خاطر وضع فعلی ببخشند. ما تمام سعی خود را به کار بستیم اما بدون تعارف، حجم مشکلات فراتر از انتظار بود. چهار سال پیش تصور می کردیم که مسائل زیادی در کشور وجود دارد اما نه این سان! می دانستیم که جاهایی کشور از ریل خارج شده، اما گمان نمی کردیم که ریل را از جا کنده باشند! از بی رسمی روزگار شنیده بودیم، اما تخمین مان از بادهای ناموافق این قدر نبود.
راستش را بخواهید، پس از چهار سال بدون تعارف باید بگویم که از پدر و مادری که توان تامین جهیزیه دخترشان را ندارند شرمنده ام. در مقابل مادر یک شهید که شهادت فرزندش کمرش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار