غول گرجستانی باز هم رکورد شکست

برترینها شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۴
لاشا تالاخادزه عنوان قهرمانی در مسابقات اروپا را از آن خودش کرد.

خبرآنلاین: لاشا تالاخادزه عنوان قهرمانی در مسابقات اروپا را از آن خودش کرد.
وزنه بردار گرجستانی با ثبت وزنه 218 کیلوگرم در یکضرب ، 260 در دوضرب و مجموع 478 کیلوگرم ، یک کیلوگرم رکورد یکضرب ، سه کیلوگرم رکورد دوضرب و چهار کیلوگرم رکورد مجموع جهان در دسته 109+ کیلوگرم را ارتقا داد.