اهواز معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خوزستان گفت: امسال ۲۵۰ پایگاه ثابت در روز یکشنبه و دوشنبه برای جمع آوری زکات فطریه در سطح مراکز پرتردد استان خوزستان در نظر گرفته شده است.

محمدرضا حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا لزوم توجه به اقدامات الکترونیک را بیش ازپیش پررنگ تر می کند، اظهار کرد: امسال برای جمع آوری زکات فطریه عام و سادات و همچنین کفاره عمد و غیر عمد کد دستوری #۵*۰۶۱*۸۸۷۷* را در نظر داریم.
وی افزود: با توجه به اینکه هزینه زکات فطریه عام با سادات و حتی کفاره عمد با غیرعمدی متفاوت هست، بنابراین چهار کارت بانکی مجزا برای جمع آوری هر کدام درنظر گرفته شده است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: برای زکات فطریه عام شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۸۶، شماره کارت برای زکات فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۵۲، شماره کارت کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۲۷ و شماره کارت برای کفاره عمد نیز ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۹۴ است.
حیدری خبر داد: سال گذشته به طور تقریبی ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات و کفاره به دبیرخانه شورای زکات استان خوزستان پرداخت شد؛ مسئولیت این دبیرخانه با اداره کل کمیته امداد خوزستان است.
وی به تعدد مؤدیان زکات اشاره کرد و افزود: سال گذشته، ۳۰۰ مصلا و مسجد در امر برگزاری نماز عید فطر همکاری داشتند؛ اداره کل کمیته امداد خوزستان مبالغ جمع آوری شده را به صورت هم افزا در اختیار ائمه جماعات مسجد قرار می داد تا آنها را برای نیازمندان همان مناطق هزینه کند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خوزستان عنوان کرد: مبلغ جمع آوری شده الزاماً از طریق حساب های متمرکز کمیته امداد جمع آوری نشده بود بلکه مساجد و مصلاها نیز همکاری داشتند؛ در نهایت نیز مبالغی از سوی کمیته امداد به آنها افزوده و برای نیازمندان پرداخت می شد.
حیدری بیان کرد: امسال ۲۵۰ پایگاه ثابت در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری