ایسنا/فارس رئیس مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز گفت: برای سه ماهه مهر، آبان و آذر امسال بارش در بخش های بزرگی از کشور و استان فارس کمتر از میانگین پیش بینی می شود و برای زمستان نیز باید منتظر ماند.

دکتر محمدجعفر ناظم السادات در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه احتمال داده می شود که در زمستان بخشی از کمبودها جبران شود اما نه به صورت کامل، افزود: در بازه زمانی شش ماهه ی مهر تا اسفند نیز احتمال بارشی کمتر از میانگین پیش بینی می شود اگرچه امیدواریم بخشی از کمبود پائیزه با بارش های زمستانه جبران شود.
او همچنین با بیان اینکه دمای استان فارس و کشور نیز روی هم رفته بیشتر از میانگین پیش بینی روزانه خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به آب کمتر و مصرف آب بیشتر هم پیش بینی می شود.
رئیس مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز ادامه داد: برای پیش بینی ریزبینانه تر نیاز است که قراردادهای علمی با دانشگاه بسته شود تا بتوان پیش بینی ها را بر پایه شهرستان به شهرستان و فاصله کمتر زمانی ارائه داد.
ناظم السادات با تاکید بر این نکته که سازمان های دست اندرکار و مردم باید آمادگی بیشتری برای روبرو شدن با شرایط کم آبی و بحران آب در بخشی از کشور و فارس داشته باشند، از مردم درخواست کرد تا در مصرف آب، صرفه جویی کنند.
هشدار به کشاورزان؛ کم، مقاوم و دیر بکارید
او همچنین به کشاورزان هشدار داد که سطح زیر کشت خود را کاهش دهند و سرمایه گذاری برای افزایش سطح زیر کشت نداشته باشند و در زمین های کوچکتر که آب درخوری دارند، کشت انجام دهند، چرا که ممکن است کشت کنند اما بارندگی کم باشد و آب کافی هم نداشته باشند.
رئیس مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز افزود: کشاورزان در کاشت شتوی خود از بذر مقاوم به خشکی و شوری استفاده کنند و کشت خود را با تاخیر انجام دهند تا از بارش های زمستانه بیشتر بهره مند شوند.
ناظم السادات همچنین خاطرنشان کرد: اقلیم در بسیاری از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار