پلیس برزیل به بزرگ ترین کشف خود در عرصه مبارزه با مواد مخدر دست یافته است. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس برزیل یک محموله ۲۸ تنی ماری جوانا را در جنوب این کشور کشف و ضبط کرده است.

برترین ها: پلیس برزیل به بزرگ ترین کشف خود در عرصه مبارزه با مواد مخدر دست یافته است. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس برزیل یک محموله ۲۸ تنی ماری جوانا را در جنوب این کشور کشف و ضبط کرده است.
محموله مزبور در کامیونی زیر محموله های ذرت مخفی و جاسازی شده بودند. این کامیون در پاراگوئه بارگیری شده بود. این نخستین بار است که پلیس برزیل محموله ای به این حجم کشف و ضبط کرده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار