ادعای آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران را غیر عملی می دانم/ خلاء تصمیم گیری غرب در برابر امریکا مشوق گستاخی کارگزاران کاخ سفید شده است

برنا نیوز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۷
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه آمال غیر انسانی رژیم آمریکا در آسیب رساندن به منافع و رفاه ملت ایران با ادعای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را در شرایط دنیای کنونی غیر عملی می دانم، گفت: برای تامین رفاه ملت و مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا خود را مجاز به استفاده از ابزار دفاعی می دانیم.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، هشتمین اجلاس بین المللی امنیتی مسکو با حضور وزرای دفاع، روسای ستاد، فرماندهان عالی نظامی، دفاعی، امنیتی و مسئولان سازمان های بین المللی از 80 کشور آغاز شد.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس با قدردانی از اهتمام ژنرال سرگئی شایگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه در برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: این کنفرانس با درک موثر از شرایط حساس بین المللی، تمرکز خود را بر مهم ترین چالش امنیتی منطقه معطوف کرده و به همین دلیل انتظار می رود نتایج و دستاوردهای مثبتی برای امنیت بین الملل داشته باشد.
قدرت های غربی توانایی تغییر ادراک خو د در حوزه امنیت را ندارند
وی با بیان اینکه در سخنرانی ام در اجلاس هفتم به موضوع انتقال قدرت جهانی از نیمکره غربی به نیمکره شرقی تاکید کردم، افزود: این تغییرات و جابه جایی قدرت، با مقاومت هایی از سوی قدرت های سنتی و به طور مشخص قدرت های غربی مواجه است و آنها توانایی تغییر ادراک خود از جمله ادراک امنیتی را ندارند.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه چنانچه درک بازیگران از امنیت، یک درک صحیح و ناشی از واقع بینی و درک حقایق نباشد امید به صلح و امنیت در جهان واهی خواهد بود، تصریح کرد: «امنیت مستکبرانه»، «امنیت خودخواهانه»، «امنیت منفعت طلبانه» و «امنیت تحمیلی به ملت ها» بخشی از ویژگی های درک امنیتی است که پس از جنگ دوم جهانی سعی کرده به تدریج خود را به نظم جهانی تحمیل کند.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه «تحریم و تهدید، تحمیل اراده، باج خواهی و اشغالگری، ظلم و بی عدالتی» محصول چنین درکی از امنیت است، تاکید ...