جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹ اعلام شد.

- اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز پنجشنبه 13 آذر 99 اعلام شد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت بدنی ساعت 7.45 تا 8
فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت 8 تا 8.30 فیزیک پودمان دو فصل دو مشترک تمامی رشته ها پایه 10 و 11 شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت 8.30 تا 9 رنگ شناسی/ استاندارد نقاشی چهره رشته چهره سازی پایه 11 شاخه کاردانش
ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی تخصصی/ تحلیل امنیت در فاوا رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه 12 شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 20.50 تا 21.15 طراحی پایه 10 رشته چهره سازی شاخه کاردانش
ساعت 21.15 تا 21.50 کاربرد مداد رنگی پایه 11 رشته چهره سازی - شاخه کار دانش
دوره ابتدایی
ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت 11.30 تا 12 بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت 12 تا 12.30 فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت 12.30 تا 13 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت 13 تا 13.30 فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت 14.30 تا 15 عربی درس دوم (بخش سوم) پایه هفتم
ساعت 15 تا 15.30 عربی ترجمه درس سوم پایه هشتم
ساعت 15.30 تا 16 عربی تمرین های درس دوم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت 16 تا 16.30 رشد حرفه ای معلمان درس پژوهی
متوسطه دوم
ساعت 16.30 تا 17 آمادگی دفاعی پایه 10 مشترک تمامی رشته ها
ساعت 17 تا 17.30 هویت اجتماعی پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 1 پایه 10 علوم تجربی
ساعت 20 تا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار