مراسم روز دانشجو توسط انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس روز ۱۶ آذرماه با حضور رئیس و هیات علمی دانشگاه و محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دکتر مقصود فراستخواه جامعه شناس در این نشست با بیان اینکه در دو سه دهه گذشته محتویات جامعه ایران به طور عجیبی با شتاب در حال تغییر است، تصریح کرد: در جامعه ما هم سواد و هم دسترسی به اطلاعات نسبت به قبل عوض شده است و در نتیجه مردم با اطلاعات و ارتباطات بیشتری سر و کار دارند و هر روز احساس نابرابری بیشتری دارند.
وی با اشاره به اطلاعات مرکز آمار ایران گفت: ایرانیان در بهار ۱۳۹۸ روزانه دو ساعت و ۱۲ دقیقه وقت خودشان را با رسانه ها گذرانده اند. همچنین رسانه پرمصرفی مثل تلگرام که بیش از نیمی از جمعیت ایران از آن استفاده می کنند، رسماً ممنوع است و علاوه بر این اینترنت هم قطع می شود و می توان گفت آهنگ جامعه با آهنگ سیستم ناموزون است. در جامعه ما ۱۴ میلیون انباشت تحصیلات وجود دارد و هشت میلیون هم بی سواد داریم. پس این جامعه همگن نیست. در ایران اوقات فراغت رو به افزایش است اما گاهی بر سر اجرای یک تئاتر یک سال بحث می شود. همچنین به نام توسعه فعالیت های عمرانی مراکز خرید زیادی ساخته می شود اما از طرفی آب و هوا را از بین می بریم.
این جامعه شناس اظهار کرد: جامعه ایران می خواهد از خود صفات تازه ای بروز دهد ولی نمی تواند. به این ترتیب عصبانیت اجتماعی به وجود می آید. ما پنجمین کشور از نظر احساسات منفی در دنیا هستیم و این باعث می شود به سراغ تجمع و اعتراض برویم.
فراست خواه افزود: جامعه ما آموزش دیده است اما ساختارهای روستایی کنش اجتماعی پایینی دارند و همینطور جامعه نیاز دارد به شکل متفکرانه به کنشگری برسد.
وی در پایان به سه ویژگی دانشجویان اشاره کرد و گفت: نمایندگی دانشجو نسبت به کل جامعه فراگیر است زیرا دانشجویان مثل گذشته ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار