این تصور در اغلب مردم و دغدغه مندان شکل گرفته است که رفتارهای دوگانه مسئولین امر در خصوص تعطیلی وایجاد محدودیت در فعالیت صنوف بعنوان تنها منبع تامین معاش بسیاری از خانواده ها و از سویی فعالیت بدون محدودیت بانکها به عنوان بنگاههای مالی تامین کننده منافع برخی دستگاهها ومافیای قدرت با ادعای تامین سلامت شهروندان در تضاد وتباین است .

تابناک ایلام:: در روزگاری که ویروس کرونا بیرحمانه سلامت وجان مردم کشور وبه تبع آن استان ایلام را هدف قرار داده و تا کنون نیز بجز رعایت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی واستفاده از ماسک راه مناسب تری برای مقابله به این بحران تجویز نشده است ،اجرای ناقص طرح محدویت های اجتماعی به عنوان یک چالش جدی در استان مطرح است .
به عقیده بسیاری از فعالین اجتماعی ورسانه ای ،اجرای طرح محدودیت های اجتماعی گرچه نمی تواند به عنوان یک راهکار ریشه کرونا را در استان بخشکاند ،اما بعنوان یک بازدارنده مهم می تواند در کوتاه مدت ترمز رشد کرونا را کشیده وحداقل از روند رشد فزآینده ابتلا ومرگ ومیرهای ناشی از آن بکاهد.
بدیهی است اجرای طرح محدودیت های اجتماعی باید تمامی دستگاهها وصنوف بحران زا در حوزه انتشار ویرس کرونا را در بر گیرد و هرگونه نقص در اجرا یا نادیده گرفتن برخی کانون های انتشار کرونا ،اجرای طرح محدودیت های اجتماعی را ابتر وبی نتیجه خواهد کرد .
این روزها بانک ها بعنوان کانون انتشار ویروس کرونا و یکی از مراکز مهم ابتلا به دلیل ازدحام بی ضابطه مردم در یک مکان محدود به حساب می آیند و ابتلای تعداد زیادی از کارکنان بانکها موید این ادعاست ،بنابراین به عقیده صاحبنظران همسان با دیگر صنوف و دستگاههای اجرایی،بایستی محدویت های اعمالی بدون کم وکاست بانکهای استان را نیز شامل شود.
برخلاف این انتظار ،نامه ارسالی فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا به مدیریت بانکهای استان مبنی بر حضور کامل کارکنان بانکها در محل کار ،تعجب و انتقاد فعالین اجتماعی ورسانه ای استان را بر انگیخته است . چرا که به عقیده آنان می بایست بانکها بعنوان کانون انتشار ویروس کرونا بدلیل ازدحام مردم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار