زادبوم با ارائه گزارشی میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان مردادماه ۹۹ را ۳۵ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این رقم با توجه به کل صادرات مشمول تعهدات ارزی نشان دهنده بازگشت ۶۸ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرگزاری شبستان ، حمیدزادبوم با ارائه گزارشی میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان مردادماه 99 را 35 میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این رقم با توجه به کل صادرات مشمول تعهدات ارزی سال های97، 98 و فروردین ماه 99، نشان دهنده بازگشت 68 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی 3.16 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته است.
رییس سازمان توسعه تجارت در این خصوص افزود: از 22 فروردین 97 تا پایان فروردین 99 تعداد 21 هزار و 254 نفر صادرکننده ارز خود را بازگردانده اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند 98، تعداد 70 صادرکننده دیگر نیز به فهرست اضافه شده اند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صمت استان ها، گفت: با فعالیت این گارکروه ها در سراسر کشور، از ابتدای مردادماه سال جاری، بازگشت ارز به اقتصاد کشور افزایش یافته که امیدواریم این روند در سایه تعامل با صادرکنندگان سرعت بیشتری پیدا کند.
مسئول کمیته اقدام ارزی بیان داشت: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد ماه سال جاری صد در صد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند 2286 نفر صادرکننده بوده در صورتی که این تعداد در پایان تیرماه امسال، 2014 نفر صادرکننده بوده اند.
وی همچنین میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را 6.16 میلیارد یورو اعلام کرد که بر اساس ترتیبات بانک مرکزی 9.14 میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده اند که این صادرکنندگان از لحاظ تعداد، 11 درصد از کل صادرکنندگان، از نظر میزان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار