طرح هویت دار کردن دام های سبک و سنگین اجرا می شود

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد گفت: تفاهم نامه مشترک بین صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداری ایران با هدف صدور بیمه نامه، هم زمان با طرح هویت دار کردن دام ها برای کلیه دام های سبک و سنگین کشور منعقد شده است.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه این تفاهم نامه برای مدت ۳ سال تنظیم شده و پس از پایان مدت مذکور، با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود، گفت: هدف اصلی این تفاهم نامه، پوشش حداکثری بیمه اجباری تمامی دامهای کشور در راستای اجرای بند «ث» ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی در خصوص تعهدات متقابل در این توافقنامه اظهار داشت: براساس این توافقنامه، صندوق بیمه کشاورزی کشور متعهد شده است که ضمن تسریع در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی سالیانه بیمه دام و دریافت اطلاعات دامهای هویت گذاری شده، نسبت به صدور بیمه نامه در سامانه جامع بیمه کشاورزی و ایجاد زمینه همکاری شرکت های خدمات بیمه ای در فرآیند هویت گذاری دام نظیر معرفی دامداران متقاضی بیمه به اتحادیه در شرایط خاص جهت هویت دار کردن و تسهیل در پرداخت کارمزد توافق شده در تفاهم نامه فیمابین اقدام کند.
وی همچنین افزود: تعهدات اتحادیه دامداران نیز شامل استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی به منظور توسعه بیمه نامه، ارائه اطلاعات آماری و مشخصات اعضای اتحادیه ها و تعاونی های استانی و شهرستانی، منوط کردن تخصیص کلیه نهاده ها و خدمات به دامداران به دریافت و ارائه بیمه نامه دام از طرف دامدار و تهیه و تحویل لیست دامهای بیمه پذیر به همراه حق بیمه به نمایندگی مربوطه است.
شیرزاد ...

سرخط اخبار