مشاور سیاسی رئیس جمهور گفت: مسائل کلان حتّی درحوزه ی فرهنگ و اقتصاد و… هم دراختیار مجلس نیست، چه رسد به امنیت ملی و تصمیمات هسته ای؛ به جهت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ و... و در هسته ای هم شورای عالی امنیت ملی؛ قانون اساسی و تصمیمات این سال ها را دوباره بخوانید!

به گزارش خبرنگار ایمنا ، حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: مجلس در رأس امور هست، ولی تمامِ امور در دست مجلس نیست؛ مجلس صرفاً در رأس همان اموری است که در دست مجلس است! مجلس انقلابی که ظاهراً دکترین تازه ای دارد، می تواندهرقانونی خواست وضع کند، ولو در خصوص مسائل هسته ای؛ ولی نمی تواند هرچه تصویب کرد را اجرا نماید، حتّی در مسائل اقتصادی.
مسائل کلان حتّی درحوزه فرهنگ و اقتصاد و… هم در اختیار مجلس نیست، چه رسد به امنیت ملی و تصمیمات هسته ای؛ به جهت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ و… و در هسته ای هم شورای عالی امنیت ملی؛ قانون اساسی و تصمیمات این سال ها را دوباره بخوانید!

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار