اصفهان- ایرنا- "مادی های اصفهان" نوشته فرشته احمدی کتابی در معرفی و شناخت مادی های نصف جهان و توسعه گردشگری در حاشیه مادی هاست.

رودخانه ها همواره محلی برای شکل گیری تمدن ها بوده اند. رودخانه های بزرگ سازنده شهرهای بزرگ هستند و شهرهای بزرگ توانسته اند در گسترش تمدن و مظاهر آن مؤثر باشند.
رودخانۀ زاینده رود و کارون که از نظر منشأ و قرابت آبی دارای سرچشمه های نزدیک و حتی مشترکی هستند، دو رودخانه بزرگ اند که یکی مرکز و فلات مرکزی ایران و دیگری، جنوب غربی کشور را از نظر مدنیت و مرکز شهرنشینی، تحت تأثیر قرار داده اند.
زاینده رود تنها یک رود نیست؛ بلکه منبع تولید است و منشأ خلاقیت و ابتکار و پرورش روحی و تربیت افراد.
واژه مادی در گویش اصفهانی به نهرهای فراخ و گشاده ای گفته می شود که برای آبرسانی از رودخانه زاینده رود به اطراف این شهرستان منشعب می شده است.
مادی در لفظ فارسی قدیم به معنای ممر و مجرای آبی بوده که از رودخانه کوچکتر و از نهر بزرگتراست.
نقش مادی ها در عمران و آبادی سرزمین، انکارناپذیر است. این مادی ها عملا کانال های وسیعی هستند که با شیبی ملایم، آب ورودی به شهر را از مجرای اصلی به بخش های فرعی منتقل می کنند و برای رساندن آب به بخش های دورتر از مجرای اصلی رود کاربرد دارند.
این مادی ها از رودخانه زاینده رود منشعب و بصورت شبکه ای منظم و شاخه ای در سطح شهر اصفهان گسترده شده تا علاوه بر کاربری های کشاورزی و آبیاری به آبادانی و زییایی محیط زیست کمک کند.
سرزندگی این نهرها همواره به احیای جان زاینده رود بستگی داشته زیرا با جریان رودخانه زیبا، آب حیات بشکلی منظم و بسان رگ های حیات در همه نقاط شهر تقسیم و توزیع شود .
مادی ها بصورت کانال های وسیع در بالادست از رودخانه جدا شده و با شیب یک در هزار پس از طی چند کیلومتر به زمین های آبخور رسیده و در این قسمت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار