رئیس سازمان برنامه و بودجه: دولت مکلف است همه منابع حاصل از فروش سهام خود در شرکت های دولتی را در طرح های عمرانی هزینه کند.

آقای محمدباقر نوبخت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی متناسب با نیاز های بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح های عمرانی صرف می کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: یکی از جهت گیری های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی های سرمایه ای دیگر و طرح های عمرانی هزینه خواهیم کرد.

سرخط اخبار