خانواده نعامی از اهالی بخش نورآبادواقع در شهرستان اهواز میباشند.ازدواج فامیلی والدین سبب معلولیت جسمی و ذهنی هر۳ فرزند آنهاشده است.این شرایط خاص جدای ازمشکلات کوچک وبزرگ روزمره،به سختی اوضاع واحوال زندگیشان می افزاید.اما،مادر خانواده سعی داردبا تغییرحال و هوای خانه وایجاد فضایی متفاوت،روحیه ای تازه ایجاد کند.او طرحهای ذهنی خود را هرچند هم ساده روی کاغذ می آورد و غیر ازمسئله ی آموزش نقاشی به دخترانش،با فروش هنرخود بدنبال کاهش مشکلات معیشتی علی الخصوص هزینه های گزاف درمان فرزندانش میباشد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار