وقوع طوفان سهمگین در شهر جونزبوروی ایالت آرکانزاس موجب تخریب خانه ها و خودرو ها و آسیب دیدن فرودگاه شهر شد و دست کم ۲۲ تن در اثر وقوع طوفان در این شهر زخمی شده اند.
سرخط اخبار