با ایستادگی، وحدت و مقاومت، آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه را شکست می دهیم

دولت پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۸
سرخط اخبار