نرخ تورم دی ماه به ۳۲.۳ درصد رسید

لوگوی باشگاه خبرنگاران باشگاه خبرنگاران . چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۹:۸
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالیانه دی ماه به ۳۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ١.٧ درصد افزایش داشته است.

به گزارش به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالا های غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦.٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار های کشور به طور میانگین ٤٦.٢ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا ها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.
نرخ تورم نقطه ای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢,٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالا های غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های شهری ٤٥,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار های روستایی ٤٩.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه دی ١٣٩٩ به ١.٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالا های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار های شهری ١.٩ ...

سرخط اخبار