برای خرید واحد ۴۴ متری با عمر ۵ ساله در منطقه تهران نو به سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

با سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی می توان برای خرید واحد های با متراژ پایین در مناطق مختلف تهران اقدام کرد که در جدول زیر به برخی از آن ها اشاره شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار