بررسی تقاضای استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشور و نفت در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.

کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی
یکشنبه
نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله
دوشنبه
نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص سیل فرودین ماه سال جاری کشور بویژه در شهر شیراز، گزارش تهیه شده در خصوص صنعت خودرو کشور، گزارش تهیه شده در خصوص سقوط هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج و نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه
سه شنبه
نشست هبات رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص محصولات تراریخته و سایر مسائل مطروحه
 کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
سه شنبه
ادامه بررسی پیشنهادات اصلاح آئین نامه داخلی در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) با حضور کارشناسان و مدعوین، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شماره ثبت434 اعاده شده از شورای نگهبان و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
دوشنبه
بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی برگشتی از شورای محترم نگهبان و بررسی تولید داخل در حوزه حمل و نقل و صنایع هوایی" با حضور وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمان برنامه و بودجه کشور
کارگروه محیط کسب و کار
سه شنبه
بررسی نماگرهای شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، اخذ مجوزهای ساخت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد در اجرای بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه باحضور ...

سرخط اخبار