توصیه پیامبر(ص) درباره یاد اموات

جهان نیوز پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۴
حدیثی از پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) را در این خبر بخوانید.

به گزارش جهان نیوز ، پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند:
مردگانتان را که درقبرها آرمیده اند از یاد نبرید.
مردگان شما امید احسان شما را دارند. آنها زندانی هستند و به کارهای نیک شما رغبت دارند.
شما صدقه و دعایی به آنها هدیه کنید.
منبع : انوار الهدایه ص 115