سردار رحیمی صبح امروز از طرح محدودیت های کرونایی در بازار تهران بازدید به عمل آوردند.
سرخط اخبار