صبح امروز مرحله دوم رزمایش کمکهای مومنانه در شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
سرخط اخبار