مراتب ثبت ۱۲ اثر منقول فرهنگی تاریخی در سه نامه از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار هرمزگان ابلاغ شد.

به گزارش ایمنا ، در متن نامه علی اصغر مونسان به فریدون همتی آمده است:
«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند " ج" از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساس نامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت چهار اثر منقول فرهنگی تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می شود.»
۱- صندوق چوبی قبر حضرت سیدسلیمان ( ع) ، شماره ثبت ۱۵۱۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
۲- چوب دستی متبرک امام زاده سیدسلیمان ( ع) ، شماره ثبت ۱۵۱۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
۳- عودساز شماره ۱، امام زاده شاه اسماعیل طلاشکوئیه حاجی آباد، شماره ثبت ۱۵۱۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
۴- عودساز شماره ۲، امام زاده شاه اسماعیل طلاشکوئیه حاجی آباد، شماره ثبت ۱۵۱۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶.
محل نگهداری: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، شهر بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)، پشت امام زاده سیدمظفر ( ع) ، اداره کل اوقاف و امور خیریه.
همچنین در دو نامه مشابه دیگر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار هرمزگان، مراتب ثبت هشت اثر منقول فرهنگی تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران ابلاغ شد:
۱- ظرف سفالین نخودی با تزئینات هندسی (شماره اموالی: ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار