صندوق های بازنشستگی در ایران مشکلات مالی عمیقی دارند که این صندوق ها را به دولت وابسته و استقلال آن را خدشه دار کرده است. این مشکلات مالی از کجا ریشه می گیرد؟
اصل ۲۹ قانون اساسی، بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به رسمیت شناخته است و از آن به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد می کند. در ایران صندوق های بازنشستگی متعددی به عنوان بیمه گر اجتماعی فعالیت می کنند و شاغلان دولتی را تحت پوشش دارند. سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح از جمله مهم ترین صندوق های بازنشستگی در ایران است. بر اساس قانون این صندوق ها باید از همه ظرفیت های انسانی و فناوری موجود برای پوشش حقوق و مزایا و خدمات رسانی فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان استفاده کنند. اما چه چالش هایی در مسیر خدمات رسانی برای صندوق های بازنشستگی ایرانی وجود دارد؟ چرا صندوق های بازنشستگی ایران با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند؟
روش پرداخت جاری
صندوق های بازنشستگی کشور از ساده ترین نظام عملیاتی بازنشستگی استفاده می کنند. این نظام عملیاتی موسوم به PAYG است و به معنای دریافت بیمه از مشترکان شاغل و پرداخت این وجوه جمع آوری شده به بیمه گزاران بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده است. این نظام به توازن درآمد و هزینه یا سیستم بدون ذخیره معروف است. اتکای صندوق های بازنشستگی کشوری به این نظام عملیاتی در کنار دیگر عوامل باعث شده بیشتر صندوق ها با مشکلات مالی روبه رو شوند. در روش PAYG که روش پرداخت جاری هم نامیده می شود، صندوق ها در کوتاه مدت در تعادل مالی قرار می گیرند، اما این روش در بلندمدت برای مدیریت درآمد ها و هزینه های صندوق مناسب نیست ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار