در باغ وحش هانوفر در کشور آلمان به خرس های قطبی هندوانه می دهند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری