رالی تور شهری خودرو های تاریخی

الف چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵
«رالی تور شهری خودرو های تاریخی»، صبح روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در خیابان های پایتخت برگزارشد. قدمت برخی از خودرو های شرکت کننده در این رالی به ۶۰ سال می رسد و تعدادی از آن ها هم جزء تنها مدل های باقی مانده در جهان هستند که رژه آن ها با هدف معرفی این سرمایه های تاریخی به عنوان «میراث صنعتی» در شهر انجام شد./ فارس
سرخط اخبار