در رابطه با هشت، مارس یا روز زن در دنیا

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹

زهرا باقری
اندیشکده روابط بین الملل: در رابطه با هشت، مارس یا روز زن در دنیا، اولین سوالی که ذهن هر شنونده را به خود مشغول می کند این است که در این روز چه اتفاقی افتاده است؟ زادروز یا سالگرد درگذشت چه کسی است؟!.
در حالیکه برخلاف تصور عامه ی مردم، روز هشتم مارس، زاد روز شخص حقیقی ای نیست، در این روز اولین نهال جنبش های اجتماعی آزادی بخش زنان در غرب صورت گرفته است.
جنبش های اجتماعی زنان، موسوم به فمنیست یا فمنیسم، حرکتی از سوی زنان است برای احقاق حقوق از دست رفته شان توسط مردان، حکومت، سیاست، و تمام مظاهری که به هر شکلی ممکن بود زن را به زیر دست تبدیل کند.
در معنای لغوی، فمنیسم از واژه فمنیم یا فمینا از زبان فرانسه گرفته شده است که ریشه لاتین هم دارد و در زبان فارسی بعضی از اندیشمندان داخلی، واژه زنانه نگری را معادل فمنیسم پیشنهاد داده اند؛ یعنی از دریچه نگاه زنان، مسایل را تحلیل کردن.
بعضی از فمنیست های خارجی، واژه زن وری را معادل این لفظ قرار داده اند و بعضاً آن را به آزادی خواهی زنان معنا می کنند.
در اصطلاح دو معنا برای واژه فمنیسم آورده شده است:
در معنای اول به جنبش ها و نهضت هایی اطلاق می شود که بر اساس الگوی برابری، داعیه دفاع از حقوق زنان را دارند که این معنا ناظر به یک نهضت اجتماعی است نه یک نظریه علمی.
اصطلاح دوم نظریه ای است که تبیین کننده فرودستی زنان است و آرمان خود را برابری زن و مرد می بیند که اصطلاح دوم، نظریه ای علمی است، نه جنبشی اجتماعی.
و پیدایش این جنبش به اواخر قرن نوزدهم، باز می گردد. آن جا که انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بود و کار مردانه از کار زنانه جدا شده بود و زنانی که تا دیروز دوشادوش مردان ...