در حالی که حدود یک سال از عمر فعالیت شواراهای شهر و روستا باقی مانده است هنوز هم مهمترین چالش شهر فردیس انتخاب شهردار است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری