بیشتر از ۱۰ روز از وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری در روستاهای کوهستانی رامیان می گذرد و با توجه به خشتی و گلی بودن منازل مسکونی در این مناطق هر روز بر تعداد واحدهای خسارت دیده اضافه می شود،اما زندگی در این مناطق جریان دارد و تب ساخت و ساز خانه های جدید نیز بالا گرفته است.زلزله ای که هرچند تلفات جانی نداشت اما سبب شد که حدود ۲۵۰ خانوار سرپناه خود را در آستانه پاییز و شب و روزهای سرد کوهستان از دست بدهند.عمده خسارت ها مربوط به روستای قورچای کانون اصلی زلزله بود.
سرخط اخبار