ایسنا/اصفهان اختلاف بر سر تخریب و بازسازی یک محور تاریخی در شهر اصفهان میان اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری موضوع جدیدی نیست. البته این بار هم درست مثل طرح های قبلی اختلافات زمانی خود را نشان داد که طرح در حال اجرا بود و در همین حال انتقادات کارشناسان و صاحب نظران از یک سو و نگرانی فعالان و دوستداران اصفهان از سوی دیگر روانه طرحی شد که در نیمه راه باقی مانده است.

گذر آقانور الله نجفی طرح مدیریت شهری اصفهان برای احداث خیابان در مجاورت بافت تاریخی میدان نقش جهان باهدف رفع معضلات ترافیکی و ایجاد دسترسی های مناسب برای شهروندان بود اما حالا به بن بستی تبدیل شده که معلوم نیست چه طرح جایگزینی می تواند قفل آن را باز کند.
صحبت اصلی بر سر توقف احداث این خیابان است، اما به گفته کارشناسان میراث فرهنگی ساماندهی و بازپیرایی گذر با حفظ ارزش های بافت تاریخی و ارزشمند محدوده می تواند راه چاره ای برای خیابانی باشد که به خاطر شکایت میراث فرهنگی متوقف مانده، درحالی که همین توقف باعث شکایت مردمی شده که در این بافت سکونت دارند.
گذر آقا نورالله نجفی این هفته شهردار منطقه ۳ اصفهان را هم به صحن علنی شورای اسلامی شهر کشاند تا درباره وضعیت این محوطه توضیحاتی ارائه دهد. درحالی که شهردار منطقه ۳ اصفهان بر اجرای قسمت انتهای خیابان حتی به صورت پیاده راه هم که شده تأکید دارد، شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گویا از ادامه احداث خیابان ناامید شده و حالا خواستار تصویب هرچه سریع تر گزینه های جایگزین برای این گذر تاریخی است. گرچه به نظر می رسد معضلاتی که مردم ساکن در این محوطه با آن دست به گریبان شده اند دستاویزی برای مدیران شهری شده تا خواستار تعیین تکلیف گذر آقانور الله نجفی شوند. گذری که شاید از همان ابتدا چوب شتاب زدگی را خورد و حالا باید منتظر تعیین تکلیف در شورای عالی شهرسازی و معماری بماند.
با ادامه طرح فعلی چیزی از بافت تاریخی باقی نمی ماند
در همین حال علیرضا جعفری زند دکترای باستان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه وضعیت به وجود آمده درگذر آقانور الله نجفی را به خاطر بی فکری در سال ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار