چند برابر شدن تمکین مردم در پرداخت مالیات با جمع آوری دقیق اطلاعات

طلا چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۶
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که اطلاعات خریداران ارز و سکه در سامانه مالیات بارگذاری می شود و از این افراد مالیات دریافت می شود گفت: با جمع آوری دقیق اطلاعات، در آینده تمکین مردم در پرداخت مالیات چند برابر خواهد شد.

نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در برنامه پایش در خصوص الزام پزشکان به نصب کارتخوان تصریح کرد: به موجب بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 1398 اقدام کنند.
وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی باید به تکلیف خود در این خصوص عمل کنند.
جنتی در پاسخ به این سوال مجری که چرا رفتار تبعیض آمیز با این قشر انجام می شود؟ گفت: همه صاحبان درآمد و فعالان اقتصادی بر این باورند مالیات حق دولت است. اما از این نکته شاکی هستند که مالیات ها عادلانه نیست. ما می خواهیم مالیات عادلانه و واقعی باشد و بر اساس درآمد های واقعی مردم مالیات وصول شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مالیات پزشکان باید دقیق، واقعی و شفاف حساب شود و تنها راه این است که از طریق این کارتخوان ها ریز درآمد مشخص شود. گله مندی پزشکان این است که پرداختن مالیات از طرف آنها به میزانی که در نظر گرفته شده،عادلانه نیست. ما می خواهیم با سازمان نظام پزشکی تفاهم کنیم که فرآیندی طراحی شود تا مالیات آنها عادلانه تعیین شود.
این مقام مسئول ادامه داد: افرادی که کارتخوان دارند، اطلاعات درآمدی آن ها در نظام مالیاتی ثبت و ضبط می شود و بعدا با اظهارنامه مالیاتی آن ها سنجیده می شود و اگر مطابق هم بودند دیگر بررسی نمی شود.
جنتی تاکید کرد: همکاری خوبی از سوی دستگاه های اجرایی می بینیم و در سال های آینده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار