عکس فضایی داگ هرلی (فضانورد)، از سرنشینان ایستگاه فضایی بین المللی، از دریاچه ارومیه ایران را مشاهده می کنید.
عناوین مهم خبری