معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با اشاره به اینکه نظریه های اجتماعی تا زمانیکه خلاف آن ثابت نشده قابل پذیرش است، تاکید کرده با توجه به اینکه علم و اقتصاد تعریف شده ذیل گفتمان توسعه لیبرال دموکرات از پیش بینی و ارائه راه حل برای مسائل نوظهور ناتوان است، به همین دلیل به پایان راه خود رسیده است.

به گزارش ایسنا، در یادداشت عیسی منصوری آمده است: یک دستگاه فکری تا وقتی اعتبار دارد که توان حل مسائل و مصادیق را داشته باشد. یک نظریه مانند نظریه نسبیت اینشتین را وقتی علمی می دانیم که اگر مصادیق مخالف آن پیدا شد، نظریه ی خود را پس بگیریم. آزمایش میزان انحراف نور ستارگان در هنگام عبور از کنار خورشید توسط ادینگتون در سال ۱۹۱۹ سبب تائید نظریه نسبیت عام اینشتین و رد نظریه گرانش نیوتن شد. اگر مصداق نقض تئوری و دستگاه فکری مان پیدا شد، باید به اصل تئوری شک کرد.
برای دهه ها پارادایم توسعه مبتنی بر لیبرال دموکراسی در همه جا، مولفه ها و ابزارهای مختص به خود را تعریف و پیاده کرد؛ مانند قواعد اقتصادی برتون وودز که عملا قاعده ی کلی حاکم بر جهان اقتصاد شد و علم اقتصاد در جهان ذیل این قاعده بسط یافت. تکنولوژی ذیل این گفتمان، از محیط زیست نه به معنای اکوسیستم بلکه به عنوان مکان پیاده سازی پروژه هایش بهره گرفت. هرنوع ناسازگاری سیاستی و سیاسی بیرونی (مانند شیلی آلنده و ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷) و درونی (مانند ایده های استیگلیتز در بانک جهانی و اوباماکر در حوزه سلامت) را نیز برنتافت. حتی برای پیاده سازی آن به زور و مداخله نظامی در کشورها و مناطق نیز متوسل شد.
گفتمان توسعه ی مبتنی بر لیبرال دموکراسی مخاطبان خود را همراه با مجموعه ای از رویه ها و سازوکارها تعریف کرد و این ها را جایگزین راه های بدیل نگرش به جهان قرار داد. توسعه، با عیار شباهت حداکثری با الگوی آمریکایی و اروپایی سنجیده شد. حتی به تعبیر فوکویاما، به این باور رسید که لیبرال دموکراسی آخرین حد تلاش فکری بشر در تنظیم نظام های سیاسی است.
اما واقعیت آن است که بازتولید این قواعد و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار