مدتها پیش بخش عظیمی از زمین از آب پوشیده شده بود ،آبها جریان پیدا می کردند ، راه خود را یافته و بر زندگی ما نیز تاثیر می گذاشتند.
به گزارش «توریسم آنلاین» یخچالهای طبیعی ذوب می شوند و آب راهی برای رسیدن به دریاها پیدا می کند و در نهایت در کوههای سنگی ، باتلاق های گلی و مناطق خشک به پایانه زیبای خود می رسیدند.
در نماهای هوایی این جریان های آبی به راحتی قابل دیدن هستند و مانند یک نقاشی به نظر می رسند که بر بوم زمین نقش شده اند.
امروزه این جریان های آبی روز به روز باریک تر و تا مرز ناپدیدی پیش رفته اند ، جریان های آبی بر کشاورزی ، صنعت ، گردشگری ، معماری ، زیستگاههای طبیعی حیوانات و زندگی ما به طور کلی تاثیر فراوان دارند.
اگر مسئولانه عمل نکنیم به زودی شاهد ناپدید شدن همین جریان های باقیمانده خواهیم بود.
تیم حرفه ای «آب ، اشکال ، زمین» در پروژه ای مجموعه از جریان های آبی را از نمای هوایی ثبت کرده اند تا علاوه بر انتقال زیبایی ما را به فکر دوباره درباره فعالیت های روزمره در جهان هستی بیاندازند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار