در راستای اطمینان خاطر شهروندان و پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار و ویروس کرونا ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز پس از اتمام خدمات رسانی ضدعفونی می شوند.

سرخط اخبار