وکیل مدافع محمدعلی نجفی از ۱۷ ایراد و ابهام در نظریه جدید کارشناسان در بررسی صحنه قتل "میترا استاد" و اعلام آن به دادگاه به منظور رفع ابهامات خبر داد.

- اخبار اجتماعی -
حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ابلاغ روز ششم آذر 98 برای برگزاری دوباره جلسات محاکمه موکلش اظهار کرد: تقاضای رفع ابهام از نظریه کارشناسی را کرده و ابهامات خود را هم اعلام کردیم و در دفتر شعبه دادگاه نیز ثبت شده اما تا کنون دادگاه تصمیمی درباره پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای ما برای رفع ابهام از نظریه کارشناسی نگرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: ایرادات اساسی به نظریه کارشناسی داریم و 17 مورد ایراد نسبت به نظریه کارشناسی را به دادگاه اعلام کردیم اما دادگاه به رغم ابهامات مطروحه، وقت رسیدگی تعیین کرده است.
گودرزی با بیان اینکه نظریه کارشناسان کلی و مجمل است، تصریح کرد: کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی مشترکاً یک نظر را اعلام و همه زیر آن را امضا کردند در حالی که نظر هر کارشناس باید جداگانه اعلام شود زیرا به طور طبیعی کارشناس پزشکی قانونی نمی تواند درباره مسائل مرتبط با اسلحه و نحوه شلیک گلوله و بالعکس نظر بدهد.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اعلام اینکه ابهامات عدیده در نظریه کارشناسی وجود دارد، گفت: از 6 کارشناس، پنج کارشناس نظر دادند و یک کارشناس نظر نداده است که دلیل آن را نمی دانیم.
این وکیل دادگستری توضیح داد: کارشناسان در نظریه خود گفتند که شلیک گلوله در داخل وان بوده است؛ یعنی گفتند مرحوم استاد به عقب رفته و داخل وان افتاده و بعد گلوله به بدنش اصابت کرده در حالی که اگر چنین بود داخل وان باید پُر از خون می شد اما قطراتی چند و لکه های ناچیزی از خون داخل وان بوده که نشان می دهد اصابت گلوله خارج از وان بوده است.
گودرزی تصریح کرد: گلوله زیر استخوان ترقوه چپ اصابت کرده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار