در این روز ها کادر درمانی شبانه روز و با از خود گذشتگی، در حال مبارزه با ویروس کرونا و مراقبت از بیماران هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری