رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امکان آلوده شدن برخی حیوانات از طریق تماس نزدیک با انسان های آلوده به کرونا وجود دارد، گفت: این درحالی است که تاکنون مورد اثبات شده ای از انتقال ویروس کووید۱۹ از حیوانات به انسان گزارش نشده است.

دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد ویروس کووید_۱۹ از یک منبع حیوانی پدید آمده است، گفت: داده های توالی ژنتیکی نشان می دهد که ویروس کووید_۱۹ از خویشاوندان نزدیک ویروس های کرونایی است که در جمعیت خفاش Rhinolophus (خفاش نعل اسب) در گردش است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مدارک علمی کافی برای شناسایی منبع ویروس کووید_۱۹ یا توضیح مسیر اصلی انتقال به انسان (که ممکن است یک میزبان واسطه باشد) وجود ندارد، تصریح کرد: از سوی دیگر دریافته ایم که امکان آلوده شدن برخی حیوانات از طریق تماس نزدیک با انسان های آلوده وجود دارد و این موضوع به خصوص در مورد گربه ها اثبات شده است؛ در حالیکه تاکنون مورد اثبات شده ای از انتقال ویروس کووید۱۹ از حیوانات به انسان گزارش نشده است.
امیری با بیان اینکه آزمایش بررسی ویروس کووید۱۹ در چندین سگ و گربه (گربه خانگی) و یک ببر به دنبال تماس نزدیک با انسان های آلوده، مثبت شده است، افزود: گربه ها حساس ترین گونه حیوانی برای کووید_۱۹ هستند و می توانند به بیماری بالینی مبتلا شوند. همچنین امکان سرایت بیماری کووید_۱۹ از گربه آلوده به سایر گربه ها در صورت تماس نزدیک و طولانی بین آنها وجود دارد.
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: سایر گربه سانان نظیر شیر و ببر نیز می توانند به بیماری کووید۱۹ مبتلا شوند.
وی درباره احتمال انتقال ویروس از انسان به سایر گونه های جانوری، اظهار کرد: به نظر می رسد راسوها (Ferrets) نیز مستعد ابتلا به عفونت هستند، اما ...

سرخط اخبار