شیراز- گروه های جهادی همچنان برای مقابله با ویروس کرونا در کنار مردم شیراز هستند.

دریافت 16 MB
به گزارش خبرنگار مهر ، یکی از این گروه ها، گروه جهادی مدینه النبی است که در کنار مردم اقدامات مختلفی مانند ضدعفونی کردن سطح شهر، تولید ماسک و… انجام داده است.

سرخط اخبار