عاملان پخش «پوستر های خیابان انقلاب» کارگرانی بودند که دستگیر شدند.

آفتاب نیوز :
عاملان پخش «پوستر های خیابان انقلاب» کارگرانی بودند که با دریافت پنج میلیون تومان، پوستر ها را از دفتر فنی چاپ تحویل و سپس پخش و نصب کرده و آمر تمام مراحل را از طریق تلفن به آنان گفته است.
آنها که دیشب دستگیر شده اند، فکر کرده بودند این کار، اقدامی موجه و حاکمیتی است.

سرخط اخبار