منتخب مردم مرند و جلفا در مجلس یازدهم گفت: سیاست زدگى و تمایل بیش از حد به یک سلیقه سیاسى خاص که بر بخش عمده اى از حیات مجلس دهم سایه افکنده بود، از جمله اصلی ترین ضعف های مجلس دهم بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا،معصومه پاشایی نماینده جلفا و مرند، افزایش انتظارات مردم و مطالبه به حق آنها برای ارتقای عملکرد مجلس در دوره جدید را از عوامل تعیین کننده خط مشی مجلس یازدهم دانست.
 وی گفت: باید براى قضاوت منصفانه منتظر انتشار گزارش عملکرد ٤ساله مجلس که آقاى لاریجانى وعده آن را داده اند بمانیم و بر مبناى متنى مکتوب قضاوت کنیم.
پاشایی تاکید کرد: در یک نگاه اجمالى و فارغ از حب و بغض هاى سیاسى مى توان گفت که عدم موفقیت نسبى در گزارش نهایى هیات هاى تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه هاى اجرایى، که با سر و صداى فراوان رسانه اى آغاز و بدون خروجى روشن بى سر و صدا پایان می یافت، عدم اهتمام جدى به وظایف نظارتى از قبیل سئوال و استیضاح وزرا که عمدتا در میانه راه و بدون ارائه توضیحى روشن به افکار عمومى به یکباره متوقف می شد، سیاست زدگى و تمایل بیش از حد به یک سلیقه سیاسى خاص که بر بخش عمده اى از حیات مجلس دهم سایه افکنده بود و بخشى نگرى و تمرکز بیش از حد و خارج از قاعده به مسائل محلى به جاى توجه و اهتمام جدى به مسائل و منافع ملى از جمله اصلی ترین ضعف های مجلس دهم بود.
وی افزود: سنگین ترین وظیفه اى که بر دوش مجلس یازدهم است برگرداندن سرمایه اعتماد مردمى به ساختار حاکمیت است. 
پاشایی در ادامه به روابط مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: به نظر بنده تعامل میان قوای اصل اساسى مورد تاکید مقام معظم رهبری است و مجلس یازدهم نیز با اهتمام جدى به وظایف نظارتى خود ان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری