زلمای خلیلزاد: آمریکا عامل جنگ افغانستان نبود

ایسنا سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۰
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان حساب توییتری با عنوان "آمریکا برای صلح افغانستان" - US4AfghanPeace@ - را تأیید کرد.

به گزارش ایسنا، زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا با تایید حساب توییتری با عنوان "آمریکا برای صلح افغانستان" - US4AfghanPeace@ - نوشت: ما این جنگ را بر این کشور تحمیل نکردیم و عامل این جنگ نبودیم. افغانستان برای چندین دهه است که در جنگ است و اغلب این جنگ داخلی بوده است. ده ها هزار غیرنظامی بی گناه کشته شده اند اما به جای یک فصل دیگری از نبرد، افغان ها به دنبال یک راه جدید رو به جلو هستند.
وی در ادامه نوشت: آمریکا به این دلیل وارد مذاکرات شده که جنگ دیگر جوابگو نیست. در جریان گفت وگوها، پیشنهادهایی برای کاهش تنش و درگیری ها دادم اما طالبان با امتناع از پذیرش این پیشنهاد، این جنگ را طولانی کرده اند. به مردم افغانستان اجازه دهید تا قضاوت کنند ایا اظهارات طالبان باعث ترغیب خشونت بیشتر می شود یا خیر.
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین در ادامه توییت خود آورده است: مردم افغان مستحق و خواهان یک آتش بس کامل و جامع و مذاکراتی هستند که به صلحی دائم بینجامد. آمریکا با آنهاست.