وجود ۱۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی، در هشتگرد

خبرگزاری مهر سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۳
به گزارش خبرنگار مهر ، داوود صفدری در نشست تشریح فعالیت های شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه ساخت این شهر جدید از سال ۶۴ آغاز شد و سقف جمعیت پذیری آن، ۷۰۰ هزار نفر و مساحت این شهر ۴۳۷۰ هکتار تعیین شده است، اظهار داشت: در حال حاضر توسعه شهر جدید هشتگرد فعلی، نامتوازن است و پیوستگی در بافت و کالبد شهری وجود ندارد؛ چراکه شهرهای جدید در ایران، از محل منافع حاصل از آماده سازی و فروش اراضی توسعه می یابد و این امر سبب می شود رشد شهری در شهرهای جدید، متوازن نباشد. وی با اشاره به تعریف پروژه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد از سال ۸۶ تاکنون، گفت: ساخت پروژه های مسکن مهر، به نامتوازن تر شدن هشتگرد کمک کرد، با این حال وظیفه ما تکمیل واحدهای مسکونی در این شهر است. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه تأمین فضای سبز، توسعه مدارس و دیگر خدمات روبنایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است، افزود: در اواخر سال گذشته، ۲۵ تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جدید هشتگرد به ارزش ۳,۲۰۰ میلیارد تومان به امضا رسیده که آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، زمین و پروانه ساخت و آورده بخش ...

به گزارش خبرنگار مهر ، داوود صفدری صبح امروز در نشست تشریح فعالیت های شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه ساخت این شهر جدید از سال ۶۴ آغاز شد و سقف جمعیت پذیری آن، ۷۰۰ هزار نفر و مساحت این شهر ۴۳۷۰ هکتار تعیین شده است، اظهار داشت: در حال حاضر توسعه شهر جدید هشتگرد فعلی، نامتوازن است و پیوستگی در بافت و کالبد شهری وجود ندارد؛ چراکه شهرهای جدید در ایران، از محل منافع حاصل از آماده سازی و فروش اراضی توسعه می یابد و این امر سبب می شود رشد شهری در شهرهای جدید، متوازن نباشد.
وی با اشاره به تعریف پروژه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد از سال ۸۶ تاکنون، گفت: ساخت پروژه های مسکن مهر، به نامتوازن تر شدن هشتگرد کمک کرد، با این حال وظیفه ما تکمیل واحدهای مسکونی در این شهر است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه تأمین فضای سبز، توسعه مدارس و دیگر خدمات روبنایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است، افزود: در اواخر سال گذشته، ۲۵ تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جدید هشتگرد به ارزش ۳,۲۰۰ میلیارد تومان به امضا رسیده که آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، زمین و پروانه ساخت و آورده بخش خصوصی، سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای مسکونی و تجاری است.
صفدری یادآور شد: ساخت چهار مرکز محله در هشتگرد آغاز شده که هر کدام ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ساخت ۵ مرکز محله دیگر در قالب این تفاهم نامه ها در حال شکل گیری شهر جدید هشتگرد است. از ساخت این مرکز محله ها، خدمات روبنایی مسکن مهر تأمین می شود؛ چرا که در پروژه مسکن مهر، صرفاً به ساخت مسکن توجه شد و خبری از خدمات روبنایی برای تأمین نیازهای ساکنان شهر جدید نبود.
وی با اشاره به ...