رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت: «دانشگاه موفق در عرصه حاضر، دانشگاهی است که کارآفرین و نوآور باشد و بتواند به نیازهای جامعه پاسخ بدهد.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از زنجان ، علیرضا فیروز فر صبح امروز در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج اظهار کرد: «دانشجو و جوان به دلیل روحیات جوانی ذاتاً مطالبه گر و پرسشگر بوده و انتظار این است دانشجویان روحیه و رسالت مطالبه گری شان را تقویت کنند.»
وی افزود: «پویایی و تکاپوی دانشگاه ها و محیط های دانشگاهی به تحرک دانشجویان بستگی دارد و محیط های دانشجویی نباید پویایی و سرزندگی شان کم رنگ شود و سنگ اندازی در فعالیت های قانونی و ضابطه مند دانشجویی خط قرمز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی است.»
دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: «از قشر دانشجو انتظار این است که با حضور مسئولانه و دغدغه مند در فعالیت های دانشگاه ها شرکت کنند و تحولات و فعالیت ها را رصد کرده و در صورت نیاز به مسئولان تذکر دهند.»
فیروزفر در بخش دیگری از سخنان خود تحولات در دانشگاه ها و نظام آموزش عالی را یادآور شد و گفت: «با تغییر در رویکردها در نظام آموزش عالی (کارآفرینی) و (مهارت آموزی) جایگزین (آموزش و پژوهش) خواهد شد و آموزش و پژوهش تنها بخشی از اهداف آموزش عالی خواهد بود.»
وی ادامه داد: «با نگاه به همین تحولات در نظام آموزش عالی مهارت آموزی در دانشگاه های امروزی از ملزومات است و تحول در دانشگاه ها مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری و مهارت آموزی خواهد بود.»

سرخط اخبار