ممنوعیت روسری در مدارس اتریش

شبکه خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۶
مجلس نمایندگان اتریش ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه های مدارس ابتدایی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
این ممنوعیت از اواسط ژوین (اواخر خرداد) اجرا می شود.
در صورت نقض مورد، والدین باید 440 یورو جریمه بدهند.
دو حزب ائتلافی آزادی و دموکرات مسیحی که اکثریت کرسی نمایندگان مجلس را در اختیار دارند این قانون را تصویب کردند.
حزب راست افراطی آزادی با مواضع اسلام ستیز و ضد مهاجرت خود شناخته می شود.