یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر آمریکا بی محاباتر به منافع کشورها و تعاملات بین المللی حمله کند، جهان به این فکر خواهد کرد که گروه ها و کلوپ هایی را در برابر آمریکا شکل دهد تا آسیب پذیری شان را در برابر آمریکا کاهش دهند. امیرعلی ابوالفتح با اشاره به صادرات نفت ایران به ونزوئلا در شرایط تهدید و تحریم آمریکا که متوجه هر دو کشور است با بیان این که هیچ یک از مقامات رسمی آمریکا تا کنون تهدیدی علیه ایران و صادرات نفت به ونزوئلا نداشته اند، گفت: جان بولتون مقام پیشین دولت ترامپ در توییتی به این مساله انتقاد کرد و مایک پمپئو نیز با دیکتاتور خواندن حکومت های ایران و ونزوئلا مدعی شد که این حکومت ها دارند اموال ملت هایشان را غارت می کنند اما به طور رسمی تهدیدی در رابطه با اقدام حقوقی یا قهری در آب های آزاد علیه کشتی های ایرانی از سوی مقامات آمریکایی شاهد نبودیم. وی گفت: البته آمریکا اگر بخواهد کاری انجام دهد چنانچه توجیه منافع ملی برایش داشته باشد، چندان مسئله حقوق بین الملل برایش مطرح نیست. ابوالفتح تصریح کرد: در عین حال اگر برخی ها در داخل دولت ترامپ به دنبال اقدام قهری درباره کشتی ایرانی حامل نفت بوده باشند حتما واکنش ایران را مدنظر قرار خواهند داد، زیرا ایران به دفعات به ویژه در یک سال اخیر نشان داده است که هیچ عملی از سوی آمریکا علیه منافع ایران بدون عکس العمل متناسب باقی نمی ماند و هر گونه تهدید منافع ایران، به طور متقابل با تهدید منافع آمریکا مواجه می شود. از این رو قابل پیش بینی است که اگر آمریکا اقدامی علیه کشتی های ایرانی در آب های آزاد به سمت ونزوئلا انجام دهد حتما ایران در حوزه نفوذ خود به ویژه در خلیج فارس نسبت به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری