رفراندوم؛ ظرفیت قانونی یا عوام فریبی؟

فارس نیوز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱
رفراندوم یک ظرفیت قانون اساسی است و زمانی از آن استفاده می شود که به بن بست رسیده باشیم.
سرخط اخبار