کتیبه های سردر منازل ریشه در باورهای دینی و بازگوکننده شخصیت سازندگان و صاحبان خانه ها است.منازل دوره قاجار و پهلوی اول در تهران سردرهایی با معماری ایرانی-اسلامی داشتند.امروزه کتیبه های سردر منازل بسیار ساده هستند و دارای ارزش زیباشناختی کمتری نسبت به دوره قبل هستند. با به کارگیری معماری غربی در دوره پهلوی دوم تزیینات سردر منازل تغییر و گاها به حذف کتیبه ها منجر شد.در دوره انقلاب اسلامی سعی در احیای این هنرایرانی اسلامی شد و در برخی ساختمان های نوساز کتیبه ها دیده میشود.
سرخط اخبار